Destinations

 SHQIPËRIA

 

Vendndodhja: Një shtet në Evropën Juglindore. Kufizohet me Malin e Zi dhe Kosovën në veri, Maqedoninë në lindje dhe Greqinë në jug.
Zona: 28.748 km²
Kryeqyteti: Tiranë, 421,000 banorë
Pushimet kombëtare: 01. maj (Dita e Punës), 19/20. Gusht (Bajrami i Madh - Fundi i Ramazanit), 19 Tetor: Dita e Nënës Terezë, 28 Nëntor: Dita e Pavarësisë, 29 Nëntor: Dita e erationlirimit, 25 Dhjetor (Krishtlindja), 01 Janar (Dita e Vitit të Ri)
Peisazhi: Më shumë se dy të tretat e territorit shqiptar janë okupuar nga toka malore dhe pjesërisht nga rajone të larta malore. Mali më i lartë i Shqipërisë është Korabi me 2764 metra. Në detin Adriatik dhe Jon, Shqipëria ka një vijë bregdetare 362 kilometra me shumë plazhe me rërë dhe me guralecë.
Popullsia: 2,832,000; Shqipëria ka një popullsi mjaft uniforme etnike. Shqiptarët janë grupi më i madh etnik me 82.58% të popullsisë.Ata ndahen në dy grupe të mëdha: Gegen (në veri) dhe Tosken (në gjysmën jugore të vendit).
Monedha kombëtare: Monedha kombëtare është lekë (lekë). Mimi mbahet relativisht i qëndrueshëm nga banka e shtetit shqiptar ndaj euros. 1 EUR = 140 lekë (Shtator 2013)
Kodi i zonës Shqipëri: 00355


Në Shqipëri aktualisht ekzistojnë 14 zona të mbrojtura si parqe kombëtare si Parku Kombëtar Drenova (zona pyjore me një popullsi të konsiderueshme të arinjve kafe), Parku Kombëtar Lura (zona pyjore me 14 liqene akullnajore), Parku Kombëtar i Thethit (male me pyje malore dhe bimë endemike), Parku Kombëtar Valbona (peizazhi alpin i pa ndotur) ,
Trashëgimisë Botërore Site:
Rrënojat e Butrintit dhe vendbanimi kodrinor Kalivo
Qendrat historike të Gjirokastrës dhe Beratit